Skulpturpark

Vi presenterer her et knippe av furuer som kan minne om skulpturer. Disse er imidlertid skapt av "Vår Herre". Du finner de spredt omkring innenfor området til Bjørntjernlia Hytteområde.
Foto: Asle Oppen